113 reviews   |   9.4 / 10.0

Nieuws

Nieuwbouw wordt steeds duurder

Uit de cijfers van makelaarsvereniging NVM blijkt dat de prijzen van woningbouw woningen verder stijgen. Een nieuwe woning kost gemiddeld 387.000 euro. In vergelijking met voorgaande jaren, is dit een stijging van 17 procent.

Volgens NVM zitten de problemen bij de nieuwbouw. Inmiddels betalen mensen voor een gemiddelde nieuwbouwwoning 80.000 euro meer dan voor een gemiddelde bestaande woning. Mede door de hogere prijzen worden volgens de makelaars, steeds minder nieuwbouw huizen verkocht, 13 procent minder dan een jaar geleden.

De voornaamste redenen van de prijsstijgingen voor nieuwbouw zijn voornamelijk de hoge grondprijzen en hoge bouwkosten. Daarbij speelt het beleid van de regionale overheden. Milieumaatregelen zoals het gasloos bouwen.

Door de prijsstijging kan het straks zijn dat er een overschot is aan relatief dure nieuwbouwwoningen. Het kan zijn dat huizen die nu gebouwd worden straks niet meer verkocht kunnen worden.

Bron: NOS

01 augustus 2019 Meer
Huizenprijzen stijgen minder hard en aanbod neemt toe

In het 2e kwartaal van 2019 is de woningmarkt in Nederland verder afgekoeld. De prijzen van koopwoningen stijgen minder hard en het aanbod is toegenomen. Dit meldt de NVM in de publicatie van hun woningmarktcijfers. Het aantal huizen dat verkocht is is toegenomen ten opzichte van 2018, voor het eerst in 2 jaar. 

In de prijsklasse tussen 300.000 en 750.000 euro zijn vooral meer woningen verkocht. De gemiddelde verkoopprijs in Amsterdam is gedaald met 4 procent. Dit komt omdat er meer huizen zijn verkocht in de regio buiten de ring. Hier liggen de prijzen aanzienlijk lager. Het aantal nieuwbouwwoningen dat verkocht is laat een daling zien van 13 procent. De NVM geeft hiervoor als reden de hoge huizenprijzen van nieuwbouw op. 

Bron: NU.nl

11 juli 2019 Meer
Wachten op subsidies van verduurzaming

Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat zo’n vier op de tien woningeigenaren nog niet van plan zijn om binnen nu en vijf jaar hun woning te verduurzamen. De voornaamste reden is dat ze niet weten met welke financiële regelingen de overheid komt.

De huiseigenaren verwachten dat in de toekomst het verduurzamen van woningen goedkoper wordt. Uit het onderzoek blijkt ook dat de helft van de woningeigenaren vindt dat de overheid hen financieel moet steunen bij het energiezuiniger maken van de woning. Daarnaast is een derde bang dat de investering in duurzaamheid niet leidt tot de waardevermeerdering van hun woning.

Voor de financieel zwakke huishoudens met een slechter energielabel, is volgens het Nibud juist een verduurzaming positief omdat zij veel baat hebben bij een lagere energierekening. Echter ontbreekt het in deze huishoudens vaak aan financiële ruimte om hierin te investeren.

Bron: NOS

13 juni 2019 Meer
Prijsstijgingen woningmarkt doen vermogen Nederlanders stijgen

In 2017 is het vermogen van de Nederlandse huishoudens sterk gestegen: met 6000 euro naar gemiddeld 28.300 euro. Dit is vooral te danken aan de gekte op de woningmarkt, met flinke prijsstijgingen tot gevolg. De statistieken zijn gebaseerd op woningbezit, wanneer dit buiten beschouwing wordt gelaten is het gemiddelde vermogen maar licht gestegen. Er is ook rekening gehouden met bezittingen en schulden van Nederlandse huishoudens, maar niet met pensioenen en spaar- en beleggingshypotheken.

Vooral oudere huishoudens (65-plussers) hebben veel vermogen. Zij bezitten vaak een eigen huis met een hypotheek die al volledig of voor het grootste gedeelte is afgelost. Bij de jonge huishoudens is juist de schuld vaak hoger dan de bezittingen.

Bron: NU.nl

16 mei 2019 Meer
Woningtekort over 10 jaar nog steeds erg groot

Uit onderzoek van de ABN Ambro naar de bouwmarkt is gebleken dat het tekort aan woningen ook in 2030 nog steeds groot zal zijn. Er zullen dan nog 157.000 huizen te weinig zijn om aan de vraag van de markt te voldoen. In 2018 is het aantal bouwvergunningen voor nieuwe huizen gedaald: 5,7 procent in vergelijking met het jaar daarvoor. Ook loopt de bouw van nieuwe woningen verder terug, verwacht ABN Amro. De grootste tekorten in 2030 zullen ontstaan in en rondom de grote steden, vooral in de randstad. Er zijn ook een aantal provincies die geen last hebben van het tekort: in Friesland en in Zeeland zal juist een overschot ontstaan.

Bron: RTL Z

30 april 2019 Meer
Gevolgen van verstoorde woningmarkt Amsterdam

In Amsterdam is de woningmarkt zo verstoord dat het enkele onverwachte gevolgen heeft opgeleverd. In de hoofdstad, waar je gemiddeld een half miljoen euro voor een huis betaalt, ziet men allerlei nieuwe en onbekende maatschappelijke fenomenen opduiken.

Zo steeg het toerisme nog harder de afgelopen jaren door de komst van Airbnb, waardoor veel huizen werden onttrokken aan de woningmarkt. Voor investeerders is het aantrekkelijker om aan toeristen te verhuren dan via de traditionele weg. Voor de buurt heeft dit ook gevolgen, aangezien veel mensen nu kampen met toeristen als buren. 

Ook leidt de krapte op de huizenmarkt tot een tekort aan personeel in Amsterdam. Vooral de wat lager opgeleiden vermijden de hoofdstad vanwege de te hoge huizenprijzen, terwijl deze groep hard nodig is. In de rest van Nederland zijn er voor hen ook banen, en daar zijn woningen wel te betalen. Vandaar dat deze groep werkenden liever voor andere plekken kiest. 

Het is de vraag hoe lang deze gekte op de huizenmarkt nog gaat duren. De afgelopen 5 jaar stegen de prijzen in Amsterdam gemiddeld met 60 procent, waarmee een hoog risico op een bubbel is ontstaan. Tot de huizenmarkt weer instort blijft het in elk geval behelpen in de hoofdstad. 

Bron: Baaz

14 maart 2019 Meer

Meer nieuws laden

Einde nieuwsarchief