Inschrijven koopovereenkomst bij het Kadaster

Vaak zijn er vragen over de gang van zaken bij het inschrijven van een voorlopig koopcontract bij het Kadaster. Zodra de koop van een woning gesloten is, wordt dit vastgelegd in een voorlopig koopcontract. Wel is alles waar u hiervoor tekent direct bindend. 

Het is niet verplicht voor u als koper om het voorlopig koopcontract in te schrijven bij het Kadaster. Wel wordt dit aangeraden omdat u zo sterker staat: u kunt als koper namelijk altijd bewijzen dat u het huis heeft gekocht. Vraag uw notaris om het koopcontract voor u in te schrijven bij het Kadaster indien u hier interesse in heeft. Meer informatie? Neem gerust contact op.

U gaat er bij inschrijving van de koopakte bij het Kadaster mee akkoord dat al uw gegevens en details van de koop openbaar worden gemaakt. Het Kadaster is een openbaar register waar iedereen vrije toegang toe heeft. 

Verstuur